Tin thể thao

Cầu thủ treo giò… trọng tài!

Cầu thủ treo giò… trọng tài!

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Xem “giò” châu Âu

Xem “giò” châu Âu

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Huynh đệ song hành

Huynh đệ song hành

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Ươm mầm tương lai

Ươm mầm tương lai

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Cầm quân xanh “xịn”

Cầm quân xanh “xịn”

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Tay không toàn thân

Tay không toàn thân

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Chiến thắng của những cá nhân

Chiến thắng của những cá nhân

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Barca đăng quang

Barca đăng quang

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Sống! Còn tháng 5

Sống! Còn tháng 5

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.

Qua mặt phút chót

Qua mặt phút chót

Xưa nay chỉ có chuyện trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ, còn kỷ luật mà đến mức bị treo giò thì phải là cấp trên, chứ trọng tài đâu có được quyền to như vậy. Ấy thế mà ở tỉnh T lại có chuyện cầu thủ treo giò trọng tài đấy.