Tin bóng đá

Trung tâm dạy bóng đá ở Hà Nội

Trung tâm dạy bóng đá ở Hà Nội

Tại Hà Nội hiện nay có rất nhiều trung tâm dạy bóng đá trẻ em được mở ra và một trong những trung tâm dạy bóng đá ở Hà Nội được nhiều người tin tưởng gửi gắm con em theo học là Trung tâm Thể Thao Tuổi Trẻ.

Hiệp phụ bóng đá bao nhiêu phút

Hiệp phụ bóng đá bao nhiêu phút

Tại Hà Nội hiện nay có rất nhiều trung tâm dạy bóng đá trẻ em được mở ra và một trong những trung tâm dạy bóng đá ở Hà Nội được nhiều người tin tưởng gửi gắm con em theo học là Trung tâm Thể Thao Tuổi Trẻ.